Παράγοντες Παραγωγής | Οικονομικά online

Παράγοντες Παραγωγής | Οικονομικά online

13 Oktober 2021 0 Von admin

Παράγοντες Παραγωγής

Τα διάφορα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών θεωρούνται οι παράγοντες παραγωγής. Υπάρχουν τέσσερις κύριοι παράγοντες παραγωγής που μπαίνουν στη διαδικασία:

 • Γη: Αυτό περιλαμβάνει πρώτες ύλες που παράγονται από αγροτικές προσπάθειες, αλιεία και εξόρυξη.
 • Κεφάλαιο: αντικείμενα που δημιουργήθηκαν για να βοηθήσουν τη διαδικασία παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων υπολογιστών, εργοστασίων και μηχανημάτων.
 • Εργασία: Φυσικοί εργαζόμενοι που συμμετέχουν στην παραγωγή των πραγματικών αγαθών.
 • Επιχειρηματίας: άτομα ή επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη δημιουργία μιας επιχείρησης για την απασχόληση διαφόρων παραγόντων παραγωγής, όπως η εργασία και το κεφάλαιο.

Διάφοροι άλλοι πιθανοί παράγοντες παραγωγής

 • Ανθρώπινο κεφάλαιο (γνώση): ικανότητες και ικανότητες των εργαζομένων. Ένα παράδειγμα είναι ένας γιατρός που ξοδεύει χρόνια σπουδάζοντας ιατρική.
 • Κατάσταση Τεχνολογικής Ανάπτυξης: η τρέχουσα κατάσταση των τεχνολογικών εξελίξεων επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να γίνουν αποτελεσματικές επενδύσεις κεφαλαίου.
 • Κοινωνικό Κεφάλαιο: Οι επιχειρηματίες θα έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση να αναλάβουν επιχειρηματικές περιπέτειες όταν υπάρχει κοινωνική εμπιστοσύνη και συνοχή.
 • Πολιτιστικής κληρονομιάς: Τα παλαιότερα επιχειρηματικά μοντέλα είναι πιο εύκολο να αναπαραχθούν όταν υπήρχαν έντονες παραδόσεις επενδύσεων σε κάποιο μοντέλο σε μια συγκεκριμένη περιοχή.

Παραδείγματα παραγόντων παραγωγής

Παραδείγματα γης/πρώτων υλών

 • Κάρβουνο
 • Λάδι
 • Ψάρι
 • Παραγωγή (φρούτα, λαχανικά, κρέας)
 • Οικόπεδο για οικοδόμηση εργοστασίων (εμπορικά ακίνητα)

Ανθρώπινο Δυναμικό (Εργασία)

 • Ανθρώπινο εργατικό δυναμικό (περιλαμβάνει πλήρους και μερικής απασχόλησης, μόνιμους και έκτακτους εργαζόμενους)
 • Διαχείριση

Ανθρωπογενείς πόροι (κεφάλαιο)

 • Μηχανήματα
 • Τρακτέρ και γεωργικός εξοπλισμός
 • Υπολογιστές
 • Τεχνολογία
 • Μπλοκ γραφείου
 • Γραμμές συναρμολόγησης/ εργοστάσια
 • Δημόσια προσβάσιμη υποδομή (δρόμοι, επικοινωνία, μεταφορά αγαθών)

Επιχειρηματίες (Άτομα που είναι υπεύθυνα για τη σύγκλιση των συντελεστών παραγωγής)

 • Αυτοαπασχολούμενοι
 • Start-up Business (Jack Dorsey, Anita Roddick)
 • Χρηματοδότηση – Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις απαιτούν χρηματοδότηση, είτε από δικές τους αποταμιεύσεις, δάνεια από ιδιώτες υποστηρικτές ή μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

Παραδείγματα συνδυασμού παραγόντων παραγωγής

Παράδειγμα: Τσάι

Ένας επιχειρηματίας αγοράζει τη γη που απαιτείται για την παραγωγή τσαγιού. Είναι σημαντικό να επιλέξετε γη στις σωστές περιοχές για να ενθαρρύνετε την ανάπτυξη των φυτών τσαγιού. Στη συνέχεια, η εταιρεία θα χρειαστεί να απασχολήσει εργαζόμενους που μπορούν να καλλιεργήσουν και να φροντίσουν το τσάι και εκείνους που μπορούν να μαζέψουν φύλλα τσαγιού. Ο επιχειρηματίας θα επενδύσει κεφάλαιο στο έργο μέσω της αγοράς γεωργικών εργαλείων, εργαλείων συγκομιδής, καλαθιών και οχημάτων για την παράδοση των συγκομιδών στην αγορά. Αυτός ο κλάδος θεωρείται «έντασης εργασίας», καθώς ένα μεγάλο μέρος των κεφαλαίων χρησιμοποιείται για εργασία.

Παράδειγμα: Επεξεργασμένα τρόφιμα

Ο επιχειρηματίας θα χρειαστεί να αποκτήσει γη για το εργοστάσιο. Ένα σημαντικό κεφάλαιο θα χρειαστεί για μηχανήματα και εργαλεία που απαιτούνται για τον συνδυασμό των πρώτων συστατικών για τη δημιουργία των τελικών προϊόντων διατροφής. Τα μεγαλύτερα εργοστάσια θα χρειαστούν επίσης κατάλληλο εργατικό δυναμικό για τη λειτουργία μηχανημάτων που απαιτούνται για την παραγωγή. Αυτός ο τύπος βιομηχανίας είναι πολύπλοκος και απαιτεί τεχνολογικές καινοτομίες και εργαζόμενους που μπορούν να εκτελέσουν μια ποικιλία εργασιών. Αυτός ο κλάδος θεωρείται «κεφαλαιακός» λόγω του μεγάλου ποσοστού κόστους.

Παράδειγμα: Νέα τεχνολογία

Οι βιομηχανίες που συνεργάζονται με νέες τεχνολογικές εταιρείες όπως εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού θα χρειαστούν ανθρώπινο κεφάλαιο. Θα πρέπει να επενδύσουν σε άτομα με συγκεκριμένες δεξιότητες και σε εκείνους που έχουν την εμπειρία, την εξειδίκευση, την εκπαίδευση και τις δεξιότητες για να αναπτύξουν τεχνολογία. Ωστόσο, σε αυτόν τον κλάδο, η αγορά γης δεν είναι πάντα απαραίτητη, καθώς οι εργαζόμενοι μπορούν συχνά να εργάζονται από το σπίτι.

Οι συντελεστές της παραγωγής και η μείωση των αποδόσεων

Κοιτάζοντας τα οικονομικά σε βασικό επίπεδο, θεωρείται ότι υπάρχουν δύο κύριοι τύποι παραγόντων παραγωγής που πρέπει να λάβει υπόψη μια επιχείρηση. Αυτά είναι κεφάλαιο και εργασία. Όταν μια επιχείρηση προσλαμβάνει περισσότερη εργασία αλλά το κεφάλαιο είναι σταθερό, τελικά η εταιρεία θα έχει μειωμένες αποδόσεις. Με άλλα λόγια, κάποια στιγμή, η πρόσληψη περισσότερων εργαζομένων δεν αυξάνει την παραγωγή και οι αποδόσεις μειώνονται.